SC Antilope logo

De Statuten van Sportclub Antilope van 2 juni 1995

De statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan onze vereniging. De statuten zijn bij een notaris vastgelegd en gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De statuten bevatten onder andere: De naam van de vereniging, de vestigingsplaats, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, de wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering en de bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van beëindiging.

Lees meer
SC Antilope logo

Bestuursreglement SC Antilope

WBTR
WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is ook van toepassing op de vereniging SC Antilope. Het bestuur is er mee aan de slag gegaan, ook al omdat de wet op 1 juli 2021in werking treedt.
De aanleiding voor de WBTR is dat er gevallen waren waarin bestuurders hun eigen belangen volgden in plaats die van de organisatie en waarin besluiten niet zorgvuldig werden genomen.
De WBTR is ondermeer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders duidelijker te regelen.
 
 
Lees meer
SC Antilope logo

Beleidsplan SC Antilope 2018 - 2022

Wat voor soort vereniging willen we zijn? Hoe spelen we in op de veranderingen in de samenleving? Wat verwachten we van de vereniging? Wat mag de vereniging van ons verwachten? Dat zijn vragen waarover we binnen Sportclub Antilope uitvoerig gesproken hebben. De resultaten van die discussies zijn verwoord in dit nieuwe beleidsplan, voor de periode 2018 – 2022. Het plan moet sturing geven aan de voornemens die wij willen realiseren. Als we dat met zijn allen goed doen, dan is Antilope ook in het jaar 2022 die sportieve en gezellige vereniging van en voor iedereen die houdt van atletiek, hardlopen of sportief wandelen.

Lees meer