SC Antilope logo

De Statuten van Sportclub Antilope van 2 juni 1995

De statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan onze vereniging. De statuten zijn bij een notaris vastgelegd en gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De statuten bevatten onder andere: De naam van de vereniging, de vestigingsplaats, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, de wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering en de bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van beëindiging.

Lees meer
SC Antilope logo

Bestuursreglement SC Antilope

WBTR
WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is ook van toepassing op de vereniging SC Antilope. Het bestuur is er mee aan de slag gegaan, ook al omdat de wet op 1 juli 2021in werking treedt.
De aanleiding voor de WBTR is dat er gevallen waren waarin bestuurders hun eigen belangen volgden in plaats die van de organisatie en waarin besluiten niet zorgvuldig werden genomen.
De WBTR is ondermeer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders duidelijker te regelen.
 
 
Lees meer
SC Antilope logo

Beleidsplan SC Antilope 2023-2027

Het Beleidsplan SC Antilope 2023-2027 beschrijft onze ambitie, de doelen die we gesteld hebben om die ambitie waar te maken, en voorbeelden van de acties die nodig zijn om die doelen te bereiken. Het beleidsplan is voorbereid door het bestuur, samen met Chantal ten Tije (atletiek), Rob Meijer (hardlopen) en Ruud Boer (sportief wandelen).

Het plan is besproken en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2023.

Lees meer