Vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat we samen zorg dragen voor een veilige omgeving, een omgeving waarin geen plaats is voor ongepaste grappen, discriminerende opmerkingen, pesten, intimidatie en misbruik.

Wanneer je hierover vragen, zorgen of klachten hebt, dan kun je met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk daarover spreken. De vertrouwenspersoon van SC Antilope is : Gezina Atzema. Je kunt haar bereiken via email: vcp@scantilope.nl of op haar mobiele telefoon: 06 1146 2152

Een uitgebreider artikel vind je op de pagina Veilig & Vertrouwd Sporten.