De eerste 25 jaren van Sportclub Antilope

In 1999, bij het 25-jarige jubileum van Sportclub Antilope, schreef Wim Schild een uitvoerig stuk over de geschiedenis van de club. Hieronder volgt een zeer verkorte weergave.

In mei 1965 werd een atletiekafdeling van de voetbalvereniging Waddinxveen opgericht, op initiatief van Cees van Leeuwen, een Boskoopse atleet van AV’47 die naar Waddinxveen was verhuisd. Korte tijd werd de naam AV’65 gebruikt, maar al snel werd dat vervangen door AV Waddinxveen. Cees werd voorzitter en ook  trainer. Toen de vereniging groeide kwamen er trainers bij: Albert Krechting en Jan van Leeuwen. Er werd getraind bij de voetbalvelden achter de Willem de Rijkelaan. 

In 1968 werd voor de eerste keer de Langs-de-Gouweloop georganiseerd, met start op de Kanaaldijk, bij het oude zwembad. De 10 km bestond uit twee ronden om de Victorwijk. Twee jaar later werd de start verlegd naar de Sniepweg, bij het nieuwe zwembad en in 1973 werd voor het eerst gestart op de Alberdingk Thijmlaan.

Na een paar jaar waaide ook in Waddinxveen de trimrage aan en op zaterdag 2 mei 1970 startte de eerste trimgroep, ook weer onder leiding van Cees van Leeuwen, in 1971 opgevolgd door Koos van den Nieuwendijk.

Aan de Alberdingk Thijmlaan werd door de gemeente een voorlopige sintelbaan aangelegd en die werd begin 1972 in gebruik genomen. Piet Versluis en zijn broer Frans regelden een houten gebouwtje dat dienst kon gaan doen als kleedruimte. 

Het grotere plan was om de V&AV Waddinxveen te verhuizen naar een nieuw aan te leggen sportpark in de Sniep. In 1974 bleek het plan om bij de voetbalvelden een atletiekaccommodatie met 400 m baan aan te leggen te ambitieus was. Vanwege de ruimtelijke scheiding tussen atletiek- en voetbalafdeling werd besloten om als zelfstandige atletiekvereniging door te gaan. In de gedenkwaardige oprichtingsvergadering onder leiding van voorzitter Pim Stigters werd heftig gedebatteerd over wat de nieuwe naam zou moeten zijn. Uiteindelijk werd dat niet AV Bua (naar de beroemde Oegandese atleet), maar Sportclub Antilope, met als officiële oprichtingsdatum 1 oktober 1974.

In 1975 werd voor het eerst de Snertrace georganiseerd, een ludieke prestatieloop voor de leden, midden in de maand december. De eerste jaren liepen we in het Weegje en gingen we na afloop naar het clubhuis voor de snert. In 1983 werd het parcours verlegd naar het Gouwebos. 

Een grote spaaractie, uitgifte van een renteloze obligatielening en veel inzet en zelfwerkzaamheid maakten het mogelijk om het houten schuurtje in 1981 te vervangen door een nieuw en groter clubhuis, bestaande uit zes portocabins. 

In 1982 startte Pam Wennekes met trimmen overdag, voor dames. Die dames werden toen nog “trimmende huisvrouwen” genoemd. Pam was toen ook voorzitter, en droeg in 1986 de voorzittershamer over aan haar man Peter. Na Peter werd in 1990 Huub Kraan voorzitter en in 1993 Cees van der Harst. In 1997 werd Richard Franken voorzitter, en in zijn periode werd op 22 oktober 1999 het 25-jarig bestaan gevierd in Amicitia in Reeuwijk-Dorp.