Categorie indeling

Seizoen 201x/201x

Deze indeling geldt voor de periode 1 november 201x t/m 31 oktober 201x.  
Categorie Geboortejaar
Minipupillen 201x
Pupillen C 200x
Pupillen B 200x
Pupillen A 1ste jaars 200x
Pupillen A 2de jaars 200x
Junioren D 1ste jaars 200x
Junioren D 2de jaars 200x
Junioren C 1ste jaars 200x
Junioren C 2de jaars 200x
Junioren B (U18) 1ste jaars 200x
Junioren B (U18) 2de jaars 200x
Junioren A (U20) 1ste jaars 199x
Junioren A (U20) 2de jaars 199x
Senioren 201x en eerder
Masters 201x en eerder
Neo-senioren zijn geboren in de eerste drie jaren aansluitend aan de junioren A-periode.
Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.Om de vijf jaar komt men in een volgende categorie.