De Statuten van Sportclub Antilope van 2 juni 1995

De statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan onze vereniging. De statuten zijn bij een notaris vastgelegd en gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De statuten bevatten onder andere: De naam van de vereniging, de vestigingsplaats, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, de wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering en de bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van beëindiging.

Klik op het ingesloten document voor de statuten van Sportclub Antilope.

Downloads:

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Beleidsdocumenten Overzicht