Algemene Vergadering op 22 maart 2024

Op de Algemene Vergadering kunnen alle leden hun zegje doen, met voorstellen komen en besluiten nemen. 

Dit jaar zal een belangrijk agendapunt de nieuw statuten zijn. Die zijn nodig vanwege de nieuwe eisen die voortkomen uit de WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. 

Schrijf daarom nu al vast de datum in je agenda: 22 maart 2024, Algemene Vergadering.

 

Nieuws Overzicht