Opvolging verzocht

Janneke Driesen wil na 10 jaar trouwe dienst in onze Financiële commissie haar taken gaan overdragen aan iemand anders.

Janneke is in 2005 door haar vriendin Ria Brenkman meegenomen naar S.C. Antilope en ze is sindsdien een trouw bezoekster van de woensdagochtend-trainingen van Hans van den Hil. 

Janneke nam al snel haar eerste functie op zich: ze werd lid van de wedstrijdcommissie en deed daar de uitslagverwerking. Ze volgde een jurycursus en is nog steeds jurylid. Bovendien was ze een periode de coördinator van de inkoop en verkoop van clubkleding. 

Eind 2012 zocht  penningmeester Eric van Westing een assistent. Janneke bood zich spontaan aan  om te assisteren bij de boekhouding van de vereniging.  Dat heeft ze nu dus 10 jaar met grote inzet gedaan. We zijn Janneke veel dank verschuldigd en we zoeken nu iemand die het van haar wil overnemen. 

Wat zijn de taken? Kortgezegd: de penningmeester administratief ondersteunen, door inkomsten te koppelen aan uitgestuurde facturen en uitgaven te koppelen aan ingekomen facturen. Dit gebeurt allemaal in ons AllUnited systeem voor de financiële administratie, hetzelfde systeem waarin we ook de ledenadministratie en de website beheren. Het gaat bij ons om enkele tientallen betalingen per maand.

Voor dit werk is geen specialistische boekhoudkennis nodig, alleen veel interesse en een beetje tijd. Groot voordeel is dat je de taken kunt uitvoeren op het moment dat jou het beste schikt. Janneke is volkomen bereid om een opvolg(st)er in te werken als dat nodig is. 

Voor een gezonde organisatie van S.C. Antilope is invulling van deze functie essentieel; wij kunnen niet zonder!

Als je enigszins tijd en gelegenheid hebt, bel of schrijf dan naar Ruud Snoeker, onze penningmeester, e-mail: penningmeester@scantilope.nl , telefoon: 06 52 06 83 42.

 

Nieuws Overzicht