Verslag Algemene Vergadering 2023

Voorzittershamer

Op 22 maart 2024 hielden we de Algemene Vergadering 2023.  

Naast de gebruikelijke agendapunten spraken we ook over een statutenwijziging, nodig om te voldoen aan de eisen van de Wet Bestuur toezicht Rechtspersonen (WBTR). Ook was er aandacht voor de activiteiten ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum en werd de nieuwe contributie vastgesteld.

We kozen een nieuwe secretaris, Inge van Bemmelen. John Droog en Ruud Snoeker werden herbenoemd als respectievelijk voorzitter en penningmeester.

Hier beneden zijn de concept notulen te downloaden. Ze moeten worden vastgesteld in de volgende Algemene Vergadering.

 

Downloads: