Clubblad De Antiloper

Eenmaal per kwartaal verschijnt ons clubblad, de Antiloper. De redactie doet haar best om de Antiloper informatief en lezenswaardig te maken, met interessante berichten voor alle mensen die bij de SC Antilope betrokken zijn. Wil je een bijdrage leveren, stuur dan je stukje op naar redactie@scantilope.nl

 

Downloads: