Contributie

Contributie

Contributie 2024

Alle leden zijn automatisch lid van de Atletiekunie. De minimum leeftijd voor leden is 5 jaar en 9 maanden. Contributiebetaling is in twee halfjaarlijkse termijnen (januari en juli); in de eerste termijn is ook de jaarlijkse verplichte Atletiekunie-bijdrage opgenomen.

 Als u geen lid wilt worden maar wel onze club wil ondersteunen dan kunt u voor slechts € 25.- per jaar donateur worden. Als donateur ontvangt u dan ieder kwartaal ons clubblad "de Antiloper".

Betalingen: het IBAN nummer is NL39 RABO 0326 8894 50 t.n.v. Penningmeester S.C. Antilope Waddinxveen.

Contributie 2024          
Categorie AU- AU- Antilope- Totaal  Antilope
  Licentie contrib eerste eerste  tweede
      halfjaar halfjaar halfjaar
Mini-pupillen  gratis  € 17,50 € 47,15 € 64,65 € 49,04
Pupillen CB € 9,50 € 17,50 € 47,15 € 74,15 € 49,04
Pupillen A € 9,50 € 17,50 € 55,16 € 82,16 € 57,37
Junioren € 16,90 € 18,50 € 67,10 € 102,50 € 69,78
Senioren/Masters € 27,00 € 20,00 € 86,51 € 133,51 € 89,97
Hardloper/Wandelaar/Oldstar 1x per week  nvt  € 20,00 € 66,92 € 86,92 € 69,60
Hardloper/Wandelaar/Oldstar 2x per week  nvt  € 20,00 € 86,51 € 106,51 € 89,97
           
Inschrijfgeld (eenmalig)   € 5,00 € 5,00    
Lidmaatschap en Contributie Overzicht