Blessureregeling

De regeling houdt in dat je bij blessures met een hersteltijd van minimaal drie tot maximaal zes maanden op eigen verzoek een opschorting van contributiebetaling kunt krijgen.

Het opschorten van de contributiebetaling start bij aanvang van de melding van de blessure en kan maximaal zes maanden duren. Melden alleen mogelijk met het formulier dat hier beneden kan worden gedownload!

De contributie over de periode waarin je niet hebt kunnen trainen wordt in mindering gebracht op de volgende halfjaarlijkse contributienota.

Verlenging van deze periode is uitsluitend mogelijk met toestemming van het bestuur.

Voor minderjarigen vult een ouder of verzorger het formulier in namens de aanvrager en tekent voor akkoord.

De bijdrage aan de Atletiekunie valt buiten deze regeling en moet dus altijd betaald worden.

De ledenadministratie is te bereiken onder ledenadministratie@scantilope.nl.

 

Downloads:

Lidmaatschap en Contributie Overzicht