Elke prestatie telt

Vacatures

Wedstrijdcommissie: Wedstrijd coördinator
   (06-02-2018)

Wedstrijd coördinator

 • Maak deel uit van de wedstrijd commissie  (5 leden)
 • In overleg met TC vaststellen en informeren over wedstrijddeelname voor junioren en pupillen
 • Coördinatie inschrijven wedstrijden
 • Startnummers toekennen aan deelnemers wedstrijden
 • Doorgeven uitslagen en zorgen dat prestaties worden vastgelegd (o.a. prestatie DB ZHM), beheer clubrecords
 • Beheer bekers, vaantjes en medailles

Vind je het leuk om onze vereniging te helpen meld je dan aan bij

(Terug naar boven)


Wedstrijdcommissie: Voorzitter
   (06-02-2018)

Voorzitter

 • Coördineert de activiteiten van de commissie (5 leden)
 • Stelt de agenda op en zit het overleg voor van de wedstrijdcommissie
 • Vertegenwoordigd Antilope in het Regio-overleg ( 1 x per jaar)
 • Vertegenwoordigd de WC op afroep in bestuursvergadering en in voorzittersoverleg
 • Onderhoud de interne en externe contacten
 • Uitreiken jeugdbokaal en clubrecords

Vind je het leuk om onze vereniging te helpen meld je dan aan bij

 

(Terug naar boven)


Wedstrijdcommissie: coördinator inschrijven junioren
   (06-02-2018)

Coördinator inschrijven junioren
-  Zorgt voor het inschrijven van junioren voor de wedstrijden
-  Doorgeven van afmelding  aan de organiserende / eigen vereniging
-  Controleert kosten deelname per wedstrijd en geeft door aan penningmeester

 

Vind je het leuk om onze vereniging te helpen meld je dan aan bij

(Terug naar boven)


Wedstrijdcommissie: Jury coordinator
   (06-02-2018)

Jury coordinator
-  Maak deel uit van de wedstrijd commissie  (5 leden)
-  Organiseren en uitzetten van de Gouweboslopen en Gouweboscross
-  Informeert de juryleden over de wedstrijdagenda en deelt ze in
-  Regelt inzet van ouders ter vervanging van juryleden
-  Werft samen met de commissie nieuwe juryleden
-  Houdt cursusaanbod in de gaten voor opleiding jurylid

Vind je het leuk om onze vereniging te helpen meld je dan aan bij

 

(Terug naar boven)


Bar & Clubhuis: Verhuur clubhuis
   (30-09-2017)

Verhuur clubhuis

Kandidaat: Cor Kanters

(Terug naar boven)


Bar & Clubhuis:Schoonmaken
   (30-09-2017)

Schoonmaak clubhuis

(Twee personen)

Opvolger voor:  Anneke Toet / per 1 januari 2018
Kandidaat2: per direct

(Terug naar boven)


Bestuur: Lid jeugd
   (30-09-2017)

Coordinatie vrijwilligers / jeugdactiviteiten

(Terug naar boven)


Bestuur: Penningmeester
   (30-09-2017)

Financien, exploitatie

Opvolger voor: Albert Zwaard

Per 15 maart 2018
Kandidaat:

(Terug naar boven)


Bar & Clubhuis: Voorzitter
   (01-04-2017)

Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het clubgebouw.
Heeft zelf of zorgt dat één van de leden van de commissie de benodigde vergunningen heeft zoals een Horeca vergunning (voor zwak alcoholische dranken) en een Sociale hygiëne
. 

Taken zijn o.a.:
 

 • Organisatie Bar, inkoop, kasbeheer, verkoop, (evt.) barrooster) 

 • Schoonhouden clubhuis 

 • Verhuur clubhuis en baan 

 • Instellen en uitdragen huisregels 

 • Controle op de naleving van der veiligheidsregels 

 • Naleving periodieke controle apparatuur (verwarmingsketel, alarmsysteem, AED, brandblussers) 

 • Signaleren gebreken clubhuis. 

 

Opvolger voor:  Cor Kanters
Kandidaat: 

(Terug naar boven)

06-02-2018

Wedstrijdcommissie: Wedstrijd coördinator

-  Maak deel uit van de wedstrijd commissie  (5 leden)

-  In overleg met TC vaststellen en informeren over wedstrijddeelname voor junioren en pupillen
-  Coördinatie inschrijven wedstrijden

-  Startnummers toekennen aan deelnemers wedstrijden
-  Doorgeven uitslagen en zorgen dat prestaties worden vastgelegd (o.a. prestatie DB ZHM), beheer clubrecords
-  Beheer bekers, vaantjes en medailles

Lees meer...

06-02-2018

Wedstrijdcommissie: Voorzitter

-  Coördineert de activiteiten van de commissie (5 leden)
-  Stelt de agenda op en zit het overleg voor van de wedstrijdcommissie
-  Vertegenwoordigd Antilope in het Regio-overleg ( 1 x per jaar)
-  Vertegenwoordigd de WC op afroep in bestuursvergadering en in voorzittersoverleg
-  Onderhoud de interne en externe contacten
-  Uitreiken jeugdbokaal en clubrecords

Lees meer...

06-02-2018

Wedstrijdcommissie: coördinator inschrijven junioren

-  Zorgt voor het inschrijven van junioren voor de wedstrijden
-  Doorgeven van afmelding  aan de organiserende / eigen vereniging
-  Controleert kosten deelname per wedstrijd en geeft door aan penningmeester

Lees meer...

06-02-2018

Wedstrijdcommissie: Jury coordinator

-  Maak deel uit van de wedstrijd commissie  (5 leden)
-  Organiseren en uitzetten van de Gouweboslopen en Gouweboscross
-  Informeert de juryleden over de wedstrijdagenda en deelt ze in
-  Regelt inzet van ouders ter vervanging van juryleden
-  Werft samen met de commissie nieuwe juryleden
-  Houdt cursusaanbod in de gaten voor opleiding jurylid

Lees meer...

30-09-2017

Bar & Clubhuis: Verhuur clubhuis

Verhuur clubhuis

Lees meer...

30-09-2017

Bar & Clubhuis:Schoonmaken

Schoonmaak clubhuis

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Lid jeugd

Coordinatie vrijwilligers / jeugdactiviteiten

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Penningmeester

Financien, exploitatie

Lees meer...

01-04-2017

Bar & Clubhuis: Voorzitter

Verhuur Clubhuis, coördinatie inkoop, administratie (kas beheer), naleving periodieke controle apparatuur Clubhuis

Lees meer...

Sponsors

 

 


Ogenblik a.u.b. ...