? SC Antilope - Vacatures

Elke prestatie telt!

Vacatures

Trainers: Atletiektrainer Junioren
   (30-09-2017)

Aankomend jeugdtrainer

(Terug naar boven)


Trainers: Atletiektrainer pupillen
   (30-09-2017)

Aankomend jeugdtrainer

(Terug naar boven)


Trainers: Atletiektrainer pupillen A donderdag
   (30-09-2017)

Aankomend jeugdtrainer

(Terug naar boven)


Trainers: Atletiektrainer junioren CD donderdag
   (30-09-2017)

Aankomend jeugdtrainer

(Terug naar boven)


Trainers: Looptrainer
   (30-09-2017)

Aanvulling loopgroepen

(Terug naar boven)


Wedstrijd commissie: Wedstrijdcoördinator
   (30-09-2017)

Inschrijvingen/bekendmaking en administratieve zaken wedstrijden, regelen en bijhouden standen/clubrecords/herinneringen en overige prijzen, bijwonen regionale vergaderingen betreffende regiowedstrijden en 5-regio ontmoeting

(Terug naar boven)


PR en Communicatie: Redactielid
   (30-09-2017)

Samenstellen Antiloper, contacten binnen de vereniging

(Terug naar boven)


Onderhoud: Technicus
   (30-09-2017)

Kennis van elektro en zonnepanelen

(Terug naar boven)


Bar & Clubhuis: Verhuur clubhuis
   (30-09-2017)

Verhuur clubhuis

Kandidaat: Cor Kanters

(Terug naar boven)


Bar & Clubhuis:Schoonmaken
   (30-09-2017)

Schoonmaak clubhuis

(Twee personen)

Opvolger voor:  Anneke Toet / per 1 januari 2018
Kandidaat2: per direct

(Terug naar boven)


Bestuur: Lid algemeen
   (30-09-2017)

Coördinatie vrijwilligers / activiteiten

Kandidaat: Cees van Yperen

(Terug naar boven)


Bestuur: Lid jeugd
   (30-09-2017)

Coordinatie vrijwilligers / jeugdactiviteiten

(Terug naar boven)


Bestuur: Penningmeester
   (30-09-2017)

Financien, exploitatie

Opvolger voor: Albert Zwaard

Per 15 maart 2018
Kandidaat:

(Terug naar boven)


Bestuur: Secretaris
   (30-09-2017)

Secretariaat, notulen bestuur

Opvolger voor: Chantal Zomer 
Kandidaat:

(Terug naar boven)


Wedstrijd commissie: Wedstrijdleider / Scheidsrechter
   (10-05-2017)

Algehele leiding wedstrijd

Bij uitstek geschikte vacature voor huidige juryleden.

(Twee personen)

Opvolger voor:  Annet Looijen / Gezina Atzema

(Terug naar boven)


Wedstrijdcommissie: coördinator inschrijven pupillen
   (10-05-2017)

Aanschrijven atleten, opgeven bij regio voor deelname aan regiocompetitie en verwerken en doorgeven afmeldingen, laten drukken en verspreiden prestatiekaarten (voor 4 wedstrijden), ontroleren juist aantal berekend voor kosten deelname en doorgeven rekening aan penningmeester.

(Terug naar boven)


Wedstrijdcommissie: Commissie secretaris
   (10-05-2017)

Onderhouden contacten, wedstrijdadministratieve zaken en beheer financieen. Secretariaatswerkzaamheden voor vergadering, beheer kas, communicatie

(Terug naar boven)


Bar & Clubhuis: Voorzitter
   (01-04-2017)

Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het clubgebouw.
Heeft zelf of zorgt dat één van de leden van de commissie de benodigde vergunningen heeft zoals een Horeca vergunning (voor zwak alcoholische dranken) en een Sociale hygiëne
. 

Taken zijn o.a.:
 

  • Organisatie Bar, inkoop, kasbeheer, verkoop, (evt.) barrooster) 

  • Schoonhouden clubhuis 

  • Verhuur clubhuis en baan 

  • Instellen en uitdragen huisregels 

  • Controle op de naleving van der veiligheidsregels 

  • Naleving periodieke controle apparatuur (verwarmingsketel, alarmsysteem, AED, brandblussers) 

  • Signaleren gebreken clubhuis. 

 

Opvolger voor:  Cor Kanters
Kandidaat: 

(Terug naar boven)


Bestuur: Voorzitter SC Antilope
   (01-04-2017)

Als voorzitter leid je de maandelijkse bestuursvergadering, die bestaat uit het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester en 3 leden, die vast of per kwartaal deel nemen aan het overleg

Daarnaast ben je lid van de PR commissie, die 1 x per kwartaal samenkomt om met elkaar de inhoud van de Antiloper, Nieuwsbrief en externe publicaties vast te stellen

Tevens ben je de contactpersoon voor externe partijen zoals Gemeente, deelnemer aan het Regio overleg van de Atletiek Unie ( 2 x per jaar) en andere partijen en verenigingen.

Opvolger voor: Cees van Yperen 

Kandidaat: John Droog

(Terug naar boven)

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer Junioren

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer pupillen

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer pupillen A donderdag

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer junioren CD donderdag

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Looptrainer

Aanvulling loopgroepen

Lees meer...

30-09-2017

Wedstrijd commissie: Wedstrijdcoördinator

Inschrijvingen/bekendmaking en adminstratieve zaken wedstrijden, regelen en bijhouden standen/clubrecords/herinneringen en overige prijzen, bijwonen regionale vergaderingen betreffende regiowedstrijden en 5-regio ontmoeting

Lees meer...

30-09-2017

PR en Communicatie: Redactielid

Samenstellen Antiloper, contacten binnen de vereniging

Lees meer...

30-09-2017

Onderhoud: Technicus

Kennis van elektro en zonnepanelen

Lees meer...

30-09-2017

Bar & Clubhuis: Verhuur clubhuis

Verhuur clubhuis

Lees meer...

30-09-2017

Bar & Clubhuis:Schoonmaken

Schoonmaak clubhuis

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Lid algemeen

Coördinatie vrijwilligers / activiteiten

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Lid jeugd

Coordinatie vrijwilligers / jeugdactiviteiten

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Penningmeester

Financien, exploitatie

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Secretaris

Secretariaat, notulen bestuur

Lees meer...

10-05-2017

Wedstrijd commissie: Wedstrijdleider / Scheidsrechter

Algehele leiding wedstrijd

Lees meer...

10-05-2017

Wedstrijdcommissie: coördinator inschrijven pupillen

Aanschrijven atleten, opgeven bij regio voor deelname aan regiocompetitie en verwerken en doorgeven afmeldingen, laten drukken en verspreiden prestatiekaarten (voor 4 wedstrijden), ontroleren juist aantal berekend voor kosten deelname en doorgeven rekening aan penningmeester.

Lees meer...

10-05-2017

Wedstrijdcommissie: Commissie secretaris

Onderhouden contacten, wedstrijdadministratieve zaken en beheer financieen. Secretariaatswerkzaamheden voor vergadering, beheer kas, communicatie

Lees meer...

01-04-2017

Bar & Clubhuis: Voorzitter

Verhuur Clubhuis, coördinatie inkoop, administratie (kas beheer), naleving periodieke controle apparatuur Clubhuis

Lees meer...

01-04-2017

Bestuur: Voorzitter SC Antilope

Neemt deel aan maandelijks bestuursoverleg, contactpersoon voor externe partijen zoals Gemeente, andere verenigingen, Atletiek Unie. Is lid van de PR commissie

Lees meer...

Sponsors


Ogenblik a.u.b. ...