? SC Antilope - Ook u kunt helpen

Elke prestatie telt!

Ook u kunt helpen

Vrijwilligersbeleid

Zoals is afgesproken tijdens de ALV heeft een werkgroep voorstellen gemaakt hoe we het te kort aan vrijwilligers kunnen aanpakken. Het voorstel is om niet over te gaan op verplicht vrijwilligerswerk. Geïnventariseerd moet worden hoeveel vrijwilligers wij nodig hebben om onze huidige activiteiten te kunnen doen. Mochten wij onvoldoende vrijwilligers voor een bepaalde activiteiten kunnen krijgen dan kan er worden besloten deze activiteiten niet meer in ons programma op te nemen. Verder is er afgesproken dat via diverse kanalen (Antiloper, website, nieuwsbrief, email, Facebook etc.) de benodigde vrijwilligers worden aangegeven.

Het bestuur heeft besloten het aantal leden in het bestuur te gaan vergroten om de aandacht voor de diverse activiteiten beter te kunnen verdelen. Inmiddels heeft John Droog zich gemeld als opvolger van Cees van Yperen en is vanaf 1 oktober voorzitter a.i. Cees heeft aangegeven beschikbaar te blijven in het bestuur om John in te werken en is beschikbaar voor specifieke activiteiten. Verder is Gerda Kruit de nieuwe secretaris.

Andere positieve ontwikkelingen:
Het Communicatie - PR team heeft versterking gekregen van Tamara Mourits en Linda Steenhuis
- Niels van Leeuwen, Rens de Geest en Jan van der Meer zijn geslaagd voor AT2 Assistent Atletiektrainer niveau # 2

Voor een overzicht van het huidige bestuur en de commissies zie hier.

Hieronder een overzicht van vacatures waaraan op dit moment het meest behoefte is. Maar uiteraard kun je ook je steentje bijdragen op één van de andere vlakken. Er is voor iedereen wel een passende taak te vinden. Neem voor informatie contact op via: secretariaat@scantilope.nl

Vacatures

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer Junioren

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer pupillen

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer pupillen A donderdag

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer junioren CD donderdag

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Looptrainer

Aanvulling loopgroepen

Lees meer...

30-09-2017

Wedstrijd commissie: Wedstrijdcoördinator

Inschrijvingen/bekendmaking en adminstratieve zaken wedstrijden, regelen en bijhouden standen/clubrecords/herinneringen en overige prijzen, bijwonen regionale vergaderingen betreffende regiowedstrijden en 5-regio ontmoeting

Lees meer...

30-09-2017

PR en Communicatie: Redactielid

Samenstellen Antiloper, contacten binnen de vereniging

Lees meer...

30-09-2017

Onderhoud: Technicus

Kennis van elektro en zonnepanelen

Lees meer...

30-09-2017

Bar & Clubhuis: Verhuur clubhuis

Verhuur clubhuis

Lees meer...

30-09-2017

Bar & Clubhuis:Schoonmaken

Schoonmaak clubhuis

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Lid jeugd

Coordinatie vrijwilligers / jeugdactiviteiten

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Penningmeester

Financien, exploitatie

Lees meer...

10-05-2017

Wedstrijd commissie: Wedstrijdleider / Scheidsrechter

Algehele leiding wedstrijd

Lees meer...

10-05-2017

Wedstrijdcommissie: coördinator inschrijven pupillen

Aanschrijven atleten, opgeven bij regio voor deelname aan regiocompetitie en verwerken en doorgeven afmeldingen, laten drukken en verspreiden prestatiekaarten (voor 4 wedstrijden), ontroleren juist aantal berekend voor kosten deelname en doorgeven rekening aan penningmeester.

Lees meer...

10-05-2017

Wedstrijdcommissie: Commissie secretaris

Onderhouden contacten, wedstrijdadministratieve zaken en beheer financieen. Secretariaatswerkzaamheden voor vergadering, beheer kas, communicatie

Lees meer...

01-04-2017

Bar & Clubhuis: Voorzitter

Verhuur Clubhuis, coördinatie inkoop, administratie (kas beheer), naleving periodieke controle apparatuur Clubhuis

Lees meer...

Sponsors


Ogenblik a.u.b. ...