Elke prestatie telt

Ook u kunt helpen

Vrijwilligersbeleid

Zoals is afgesproken tijdens de ALV heeft een werkgroep voorstellen gemaakt hoe we het te kort aan vrijwilligers kunnen aanpakken. Het voorstel is om nog niet over te gaan op verplicht vrijwilligerswerk. Geïnventariseerd moet worden hoeveel vrijwilligers wij nodig hebben om onze huidige activiteiten te kunnen doen. Mochten wij onvoldoende vrijwilligers voor een bepaalde activiteiten kunnen krijgen dan kan er worden besloten deze activiteiten niet meer in ons programma op te nemen. Verder is er afgesproken dat via diverse kanalen (Antiloper, website, nieuwsbrief, email, Facebook etc.) de benodigde vrijwilligers worden aangegeven.

Voor een overzicht van het huidige bestuur en de commissies zie hier.

Hieronder een overzicht van vacatures waaraan op dit moment het meest behoefte is.

Vacatures

06-02-2018

Wedstrijdcommissie: Wedstrijd coördinator

-  Maak deel uit van de wedstrijd commissie  (5 leden)

-  In overleg met TC vaststellen en informeren over wedstrijddeelname voor junioren en pupillen
-  Coördinatie inschrijven wedstrijden

-  Startnummers toekennen aan deelnemers wedstrijden
-  Doorgeven uitslagen en zorgen dat prestaties worden vastgelegd (o.a. prestatie DB ZHM), beheer clubrecords
-  Beheer bekers, vaantjes en medailles

Lees meer...

06-02-2018

Wedstrijdcommissie: Voorzitter

-  Coördineert de activiteiten van de commissie (5 leden)
-  Stelt de agenda op en zit het overleg voor van de wedstrijdcommissie
-  Vertegenwoordigd Antilope in het Regio-overleg ( 1 x per jaar)
-  Vertegenwoordigd de WC op afroep in bestuursvergadering en in voorzittersoverleg
-  Onderhoud de interne en externe contacten
-  Uitreiken jeugdbokaal en clubrecords

Lees meer...

06-02-2018

Wedstrijdcommissie: coördinator inschrijven junioren

-  Zorgt voor het inschrijven van junioren voor de wedstrijden
-  Doorgeven van afmelding  aan de organiserende / eigen vereniging
-  Controleert kosten deelname per wedstrijd en geeft door aan penningmeester

Lees meer...

06-02-2018

Wedstrijdcommissie: Jury coordinator

-  Maak deel uit van de wedstrijd commissie  (5 leden)
-  Organiseren en uitzetten van de Gouweboslopen en Gouweboscross
-  Informeert de juryleden over de wedstrijdagenda en deelt ze in
-  Regelt inzet van ouders ter vervanging van juryleden
-  Werft samen met de commissie nieuwe juryleden
-  Houdt cursusaanbod in de gaten voor opleiding jurylid

Lees meer...

30-09-2017

Bar & Clubhuis: Verhuur clubhuis

Verhuur clubhuis

Lees meer...

30-09-2017

Bar & Clubhuis:Schoonmaken

Schoonmaak clubhuis

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Lid jeugd

Coordinatie vrijwilligers / jeugdactiviteiten

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Penningmeester

Financien, exploitatie

Lees meer...

Sponsors

 

 


Ogenblik a.u.b. ...