? SC Antilope - Ook u kunt helpen

Elke prestatie telt!

Ook u kunt helpen

SC Antilope is een vereniging. Dat houdt onder andere in dat de vereniging gerund wordt door de leden zelf. (Of door de ouders van de leden.)

Om de vereniging te laten draaien zijn er veel vrijwilligers nodig. Dit varieert van bestuurslid tot het onderhoud van de baan, materialen  en clubgebouw.

Activiteiten worden aangestuurd door commissies die commissieleden nodig hebben en verder zijn er juryleden, trainers, mensen achter de bar nodig en moet er schoon gemaakt worden.

Voor een overzicht van het huidige bestuur en de commissies zie hier.

Hieronder een overzicht van vacatures waaraan op dit moment het meest behoefte is. Maar uiteraard kun je ook je steentje bijdragen op één van de andere vlakken. Er is voor iedereen wel een passende taak te vinden. Neem voor informatie contact op via:

Vacatures

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer Junioren

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer pupillen

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer pupillen A donderdag

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Atletiektrainer junioren CD donderdag

Aankomend jeugdtrainer

Lees meer...

30-09-2017

Trainers: Looptrainer

Aanvulling loopgroepen

Lees meer...

30-09-2017

Wedstrijd commissie: Wedstrijdcoördinator

Inschrijvingen/bekendmaking en adminstratieve zaken wedstrijden, regelen en bijhouden standen/clubrecords/herinneringen en overige prijzen, bijwonen regionale vergaderingen betreffende regiowedstrijden en 5-regio ontmoeting

Lees meer...

30-09-2017

PR en Communicatie: Redactielid

Samenstellen Antiloper, contacten binnen de vereniging

Lees meer...

30-09-2017

Onderhoud: Technicus

Kennis van elektro en zonnepanelen

Lees meer...

30-09-2017

Bar & Clubhuis: Verhuur clubhuis

Verhuur clubhuis

Lees meer...

30-09-2017

Bar & Clubhuis:Schoonmaken

Schoonmaak clubhuis

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Lid algemeen

Coördinatie vrijwilligers / activiteiten

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Lid jeugd

Coordinatie vrijwilligers / jeugdactiviteiten

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Penningmeester

Financien, exploitatie

Lees meer...

30-09-2017

Bestuur: Secretaris

Secretariaat, notulen bestuur

Lees meer...

10-05-2017

Wedstrijd commissie: Wedstrijdleider / Scheidsrechter

Algehele leiding wedstrijd

Lees meer...

10-05-2017

Wedstrijdcommissie: coördinator inschrijven pupillen

Aanschrijven atleten, opgeven bij regio voor deelname aan regiocompetitie en verwerken en doorgeven afmeldingen, laten drukken en verspreiden prestatiekaarten (voor 4 wedstrijden), ontroleren juist aantal berekend voor kosten deelname en doorgeven rekening aan penningmeester.

Lees meer...

10-05-2017

Wedstrijdcommissie: Commissie secretaris

Onderhouden contacten, wedstrijdadministratieve zaken en beheer financieen. Secretariaatswerkzaamheden voor vergadering, beheer kas, communicatie

Lees meer...

01-04-2017

Bar & Clubhuis: Voorzitter

Verhuur Clubhuis, coördinatie inkoop, administratie (kas beheer), naleving periodieke controle apparatuur Clubhuis

Lees meer...

01-04-2017

Bestuur: Voorzitter SC Antilope

Neemt deel aan maandelijks bestuursoverleg, contactpersoon voor externe partijen zoals Gemeente, andere verenigingen, Atletiek Unie. Is lid van de PR commissie

Lees meer...

Sponsors


Ogenblik a.u.b. ...