Elke prestatie telt

Ook u kunt helpen

Vrijwilligersbeleid

Zoals is afgesproken tijdens de ALV heeft een werkgroep voorstellen gemaakt hoe we het te kort aan vrijwilligers kunnen aanpakken. Het voorstel is om nog niet over te gaan op verplicht vrijwilligerswerk. Geïnventariseerd moet worden hoeveel vrijwilligers wij nodig hebben om onze huidige activiteiten te kunnen doen. Mochten wij onvoldoende vrijwilligers voor een bepaalde activiteiten kunnen krijgen dan kan er worden besloten deze activiteiten niet meer in ons programma op te nemen. Verder is er afgesproken dat via diverse kanalen (Antiloper, website, nieuwsbrief, email, Facebook etc.) de benodigde vrijwilligers worden aangegeven.

Voor een overzicht van het huidige bestuur en de commissies zie hier.

Hieronder een overzicht van vacatures waaraan op dit moment het meest behoefte is.

Vacatures

-- Geen vermeldingen --

Sponsors


Ogenblik a.u.b. ...