Elke prestatie telt

Nieuws

Algemeen: ALV 2018
   (12-03-2018)

Vrijdag 23 maart 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Op vrijdag 23 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Ieder lid is voor deze vergadering uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De club kan niet zonder zijn leden en de input van de leden is dan ook van groot belang. Op dit moment heeft onze club te maken met een aantal "uitdagingen" voor het komend jaar. Zo is er een groot tekort aan vrijwilligers waardoor bepaalde activiteiten niet meer georganiseerd kunnen worden. Ook heeft de club te maken met een terugval van leden, waardoor inkomsten zullen terugvallen. Tijdens de ALV willen wij graag samen met de leden vernemen hoe ze een rol kunnen spelen om deze "uitdagingen" te lijf kunnen gaan.

Een uitnodiging voor de komende ALV vergadering, inclusief agenda en de jaarverslagen 2017 van de commissies, is via de website beschikbaar voor leden.

LET OP: omdat deze stukken alleen voor leden bedoeld zijn moet je eerst inloggen op de website (rechtsboven via menu "Mijnantilope") om deze stukken te zien!!

Schrijf de ALV in je agenda!! 

Sponsors

 

 


Ogenblik a.u.b. ...