Contributie

Contributie

Contributie 2020

Alle leden zijn automatisch lid van de Atletiekunie. De minimum leeftijd voor leden is 5 jaar en 9 maanden. Contributiebetaling is in twee halfjaarlijkse termijnen (januari en juli); in de eerste termijn is ook de jaarlijkse verplichte Atletiekunie-bijdrage opgenomen.

Sportief wandelaars zijn door hun lidmaatschap van de Atletiekunie automatisch ook lid van de KWBN (combi-lidmaatschap).

 Als u geen lid wilt worden maar wel onze club wil ondersteunen dan kunt u voor slechts € 25.- per jaar donateur worden. Als donateur ontvangt u dan ieder kwartaal ons clubblad."de Antiloper".

Betalingen: het IBAN nummer is NL39 RABO 0326 8894 50 t.n.v. Penningmeester S.C. Antilope Waddinxveen.

Lidmaatschap en Contributie Overzicht