Algemene Ledenvergadering op 25 juni 2021

ALV

De Algemene Ledenvergadering 2020 was eerst uitgesteld vanwege de Corona-crisis en werd daarna alsnog, gelukkig weer fysiek in het clubhuis, gehouden op vrijdagavond 25 juni 2021.

Op de website zijn het Jaarverslag 2020, de bij de vergadering gebruikte diapresentatie en de concept-notulen te downloaden. Klik HIER.

Wel eerst even inloggen.

Nieuws Overzicht