Penningmeester gezocht

Penningmeester gezocht

Erik Mookhoek, onze penningmeester, is bij de Algemene Ledenvergadering van 25 juni aftredend en hij stelt zich niet-herkiesbaar. 

Wij zijn daarom op zoek naar kandidaten die deze functie willen overnemen. De penningmeester wordt ondersteund door een financiële commissie van drie personen, die zorgen voor de financiële administratie en het contributiebeheer. 

Belangstellenden kunnen zich mondeling wenden tot één van de bestuursleden, of een e-mail sturen aan bestuur@scantilope.nl

 

Nieuws Overzicht