WBTR en Bestuursreglement SC Antilope

WBTR

WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is ook van toepassing op de vereniging SC Antilope. 

Het bestuur is er mee aan de slag gegaan, ook al omdat de wet op 1 juli 2021in werking treedt. De aanleiding voor de WBTR is dat er gevallen waren waarin bestuurders hun eigen belangen volgden in plaats die van de organisatie en waarin besluiten niet zorgvuldig werden genomen. De WBTR is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders duidelijker te regelen. 

Om te borgen hoe wij willen voldoen aan deze specifieke wet- en regelgeving worden onderstaande zaken betreffende het functioneren van het bestuur en zijn bestuursleden nader geregeld in dit Bestuursreglement; in het bijzonder ten aanzien van: 

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders. 
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders. 
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven. 
  • Regels omtrent belangenverstrengeling. 
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen. 

Voor geïnteresseerde (en ingelogde) leden is het bestuursreglement te downloaden via deze LINK

 

Nieuws Overzicht