Bericht van ons TrainersCollectief

Woensdagavond 10 februari hebben onze atletiek-, loop- en wandeltrainers hun halfjaarlijkse bijeenkomst gehouden, om ervaringen met elkaar te delen en om te overleggen over lopende zaken en plannen voor de toekomst. 

Vanwege de Coronaregels moest ook deze bijeenkomst weer digitaal, en natuurlijk was Corona een van de voornaamste gespreksonderwerpen.

De jeugdtrainingen gaan gewoon door en kennen steeds een goede opkomst. 

De wandel- en looptrainers missen de groepstrainingen, maar ze doen verwoede pogingen om toch contact te houden met de leden van hun groep. Er zijn allerlei initiatieven om de Antilopers aan te zetten om lekker te blijven trainen; het voorbeeld van de Dakkers-Bingo is recent op de website uitvoerig beschreven.

Voor de trainers zijn ook weer opleidingen in voorbereiding. Als eerst komen dit voorjaar waarschijnlijk de jeugdtrainers aan bod; voor hen zullen de Corona-regels het minst in de weg zitten. Als alles gaat zoals we willen, zullen later in het jaar de overige trainers de kans krijgen om hun kennis bij te schaven.

Het succes van de Kerstpuzzeltocht heeft enkele trainers geìnspireerd tot het bedenken van een Carnaval-Challenge voor iedereen. Carnaval is dit jaar van 13 februari tot en met 16 februari. Dit wordt een uitdaging voor iedereen. Morgen verschijnt op de website meer informatie.

Nieuws Overzicht