Corona-regels S.C. Antilope

Samen gezond blijven

Aangescherpte maatregelen naar aanleiding van de toename van het aantal Covid-19 besmettingen.

Helaas is er in de afgelopen weken een sterke stijging van het aantal Covid-19 besmettingen. Om die reden heeft de overheid besloten tot aangescherpte maatregelen, met als doel het aantal contactmomenten terug te dringen en zo de verspreiding van het virus te bemoeilijken.

Een van de maatregelen is, dat met ingang van dinsdag 29 september 18.00 uur alle sportkantines gesloten moeten worden.

Voor S.C. Antilope betekent het dat we weer moeten afzien van het gezamenlijk na afloop van de training koffie/thee/sapje/biertje drinken. 

Het clubhuis mag alleen nog gebruikt worden om snel je jas en/of tas binnen te leggen. Hierbij blijft het voorschrift van eenrichtingsverkeer van kracht en natuurlijk ook die van het houden van 1,5m afstand voor iedereen vanaf 18 jaar. 

Algemene regels voor iedereen in Nederland

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen.

• Vanaf 18 jaar: Houd 1,5 meter afstand van anderen.

• Hoest of nies in je elleboog.

• Was vaak je handen.

Regels voor de trainingen bij SC Antilope

• De trainers zijn betrokken geweest bij het opstellen van het protocol en zijn op de hoogte van hoe het moet worden uitgevoerd.

• Volg alle instructies van de trainer zonder dralen op.

• De toiletten worden zo min mogelijk gebruikt. Na gebruik moeten ze meteen door de gebruiker zelf gereinigd worden.

• Toeschouwers hebben geen toegang tot het terrein.

• Kom in sportkleding naar de club.

• Neem als je denkt te willen drinken tijdens de training een gevulde bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon.

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet en was je handen, minimaal 20 seconden.

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van jouw training naar de accommodatie.

• Trainingspakken, jassen en tassen mogen in het clubhuis worden geplaatst.

• Blijf zo kort mogelijk binnen, volg de verplichte looprichting en hou te allen tijde 1,5 m onderlinge afstand.

• Wij zorgen ervoor dat er desinfecterende middelen aanwezig zijn om handen en materialen schoon te maken.

• Volg de verplichte looprichting en desinfecteer verplicht je handen.

• Vanaf 18 jaar: Bewaar steeds een onderlinge afstand van minstens 1,5 m.

• Desinfecteer na afloop je handen en ga daarna direct weg.

• Er zal regelmatig toezicht worden gehouden op de naleving van het protocol.

 

Nieuws Overzicht