Corona-regels SC Antilope 27 augustus

Covid-19 is nog steeds een bedreiging. Om die reden hanteren we bij SC Antilope een protocol dat veilig sporten voor iedereen mogelijk moet maken. We volgen daarbij de regels van de overheid en van de sportbonden.

Op deze plek vind je steeds een update van de voornaamste regels. 

Algemene regels voor iedereen in Nederland

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Vanaf 18 jaar: Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Was vaak je handen.

Regels voor de trainingen bij SC Antilope

 • De trainers zijn betrokken geweest bij het opstellen van het protocol en zijn op de hoogte van hoe het moet worden uitgevoerd.
 • De kleedkamers en de kantine mogen met beperkingen gebruikt worden; zie de later genoemde regels.
 • De toiletten worden zo min mogelijk gebruikt. Na gebruik moeten ze meteen door de gebruiker zelf gereinigd worden.
 • Toeschouwers hebben geen toegang tot het terrein.
 • Kom in sportkleding naar de club.
 • Neem als je denkt te willen drinken tijdens de training een gevulde bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet en was je handen, minimaal 20 seconden.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van jouw training naar de accommodatie.
 • Wij zorgen ervoor dat er desinfecterende middelen aanwezig zijn om handen en materialen schoon te maken.
 • Volg de verplichte looprichting en desinfecteer verplicht je handen.
 • Vanaf 18 jaar: Bewaar steeds een onderlinge afstand van minstens 1,5 m.
 • Volg alle instructies van de trainer zonder dralen op.
 • Desinfecteer na afloop je handen en ga daarna direct weg, of ga direct naar de kantine of het terras (zie beneden voor de regels).
 • Sommige trainingstijden zullen worden aangepast, als dreigt dat er interactie komt tussen verschillende trainingsgroepen. Je trainer zal je hierover informeren.
 • Er zal regelmatig toezicht worden gehouden op de naleving van het protocol.

Gebruik kleedkamers

 • Trainingspakken, jassen en tassen mogen in de kleedkamer worden geplaatst.
 • Blijf zo kort mogelijk in de kleedkamer en hou te allen tijde 1,5 m onderlinge afstand.

Gebruik douche

 • Douche bij voorkeur thuis.
 • Als de douche in de kleedkamer wordt gebruikt, dan moet te allen tijde 1,5 m afstand worden bewaard.
 • Dit betekent dat er slechts een persoon tegelijk in de doucheruimte aanwezig mag zijn.
 • Zet de ramen open voor een goede ventilatie.

Gebruik van de kantine / het terras

 • Bij het naar binnen en naar buiten lopen geldt eenrichtingsverkeer, aangegeven door pijlen.
 • Hou te allen tijde 1,5 m afstand van elkaar.
 • Ga weg als het zo druk is dat de onderlinge afstand niet gewaarborgd kan worden.
 • Zet de ramen en deuren open voor een goede ventilatie.
Nieuws Overzicht