Calamiteitenplan baanwedstrijd (voorbeeld)

We hopen altijd dat er bij een wedstrijd geen nare dingen gebeuren. Vrijwel altijd verlopen atletiekwedstrijden op onze baan zonder problemen.

Toch moeten we als organisatie een plan hebben hoe doeltreffend te handelen in het geval er wel een calamiteit optreedt; een ongeval, brand, onweer. Hier beneden is een document te downloaden dat als voorbeeld kan dienen.

Downloads:

Veilig sportklimaat Overzicht