Welkom terug op de club

Welkom terug

Vorige week heeft het kabinet bekend gemaakt dat, onder voorwaarden, de Corona-maatregelen versoepeld kunnen worden voor kinderen en jongeren bij buitensportverenigingen. 

Onze jeugdtrainers en het bestuur hebben  keihard gewerkt om Corona-regels op te stellen waarmee we onze jeugd veilige trainingen kunnen bieden. Onder leiding van Hans Werker is een document opgesteld dat aansluit bij het atletiekprotocol van de Atletiekunie. Het document ligt nu ter goedkeuring bij de Gemeente. 

NIEUW bericht:

In de middag van 28 april ontvingen we bericht dat de Gemeente akkoord is, maar onder de voorwaarde dat de regels streng zullen worden nageleefd: "Als gemeente zullen wij handhaven en hoge boetes uitschrijven in geval van overtreding"

De bedoeling is dat wij gaan starten met de training van pupillen en junioren op donderdag 30 april.

Hoofdkenmerken van het protocol:

  • De regels zijn in lijn met het protocol van de Atletiekunie. 
  • De kleedkamers, de kantine en het terras blijven gesloten. 
  • Trainingspakken en andere kleding moeten buiten blijven. Neem als het dreigt te gaan regenen een plastic tas mee voor je kleren. 
  • Neem als je denkt te willen drinken een gevulde bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon.
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet en was je handen, minimaal 20 seconden.
  • Ouders hebben geen toegang tot het terrein.
  • Wij zorgen ervoor dat er desinfecterende middelen aanwezig zijn om handen en materialen schoon te maken.
  • De trainers zijn betrokken geweest bij het opstellen van het protocol en zijn op de hoogte van hoe het moet worden uitgevoerd.
  • Iemand van het bestuur zal aanwezig zijn om toezicht te houden of het protocol wordt nageleefd.

De ouders krijgen nog een e-mail met uitleg en de vraag of hun kind wel of niet meteen wil meedoen.

Het document met onze regels is hier beneden te downloaden. Het is zeer goed mogelijk dat er in het document nog aanvullingen komen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen: 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is. 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet. 

• Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. 

 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Schud geen handen. 

• Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren. 

 

Downloads:

Nieuws overzicht