Evaluatie activiteiten 2019 en brainstorm 2020

Evaluatie activiteiten 2019

Op uitnodiging van Cees van Yperen hebben op woensdag 20 november enkele trainers en leden van de wedstrijdcommissie en de PR-commissie de Antilope activiteiten in 2019 geëvalueerd.

Op basis daarvan is ook gesproken over de plannen voor 2020. De gemaakte opmerkingen en voorstellen ter verbetering worden voorgelegd aan het bestuur.

Enkele zaken staan al vast, bijvoorbeeld de ZHM-Blokmeerkampen voor de jeugd. De datums voor die wedstrijden zijn al te lezen in de agenda op de website.

Nieuws overzicht