Regiomeerkamp Zuid-Holland Midden

ZHM meerkamp

De Atletiek regio Zuid-Holland Midden omvat clubs uit Katwijk, Leiden, Alphen a/d Rijn, Reeuwijk, Boskoop, Waddinxveen, Gouda, Schoonhoven, Nesselande en Zoetermeer. Voor CD Junioren en voor pupillen worden vier meerkampen georganiseerd. Twee van die meerkampen voor CD meisjes worden gehouden bij  SC Antilope. 

De jongens en meisjes CD junioren werken op de vier meerkampen een programma af met traditionele baanatletieknummers. Voor de pupillen is binnen de Atletiekunie een revolutionair programma opgezet onder de naam Athletics Champs.

Bij Athletics Champs wordt de atletieksport afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Centraal bij Athletics Champs staat:

  • Atletiekecht: dit betekent: lopen, springen en werpen waarbij het doel is sneller, hoger en verder te gaan. Hierbij moeten essenties van bewegingen behouden blijven. 
  • Succesbeleving: plezier en vaardigheid zijn belangrijk voor toekomstige sportdeelname. Het kind moet plezier hebben en zich vaardig voelt: elk kind heeft recht op een succesje! 
  • Teams: jonge pupillen hebben behoefte aan een veilige, geborgen omgeving. Daarnaast kan samen sporten de verbondenheid en het plezier vergroten. Om deze reden strijden pupillen in teams tegen elkaar. 
  • Veelzijdig: lopen, werpen en springen worden in diverse situaties aangeboden, die aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van de kinderen. 
  • Intensief: pupillen hebben een enorme bewegingsdrang: Weinig wachten en veel atletiek is het motto! Diverse onderdelen moeten beoefend kunnen worden in een tijdbestek van maximaal 3 uur. Binnen alle onderdelen moet er de mogelijkheid zijn tot herhaling en verbetering. 
  • Laagdrempelig: de wedstrijddag zelf moet niet alleen voor deelnemers laagdrempelig toegankelijk zijn, maar moet ook voor organiserende verenigingen, begeleiders en jury laagdrempelig zijn. Ouders moeten een actieve rol kunnen spelen in de sportbeoefening van hun kinderen. 

 

Jeugd competitieploegen

 

Atletiek bij Sportclub Antilope Overzicht